post
Klienci posiadający ubezpieczenie na życie mogą liczyć na wsparcie swojego towarzystwa ubezpieczeniowego w trudnych momentach ich życia. W przypadku śmierci kogoś bliskiego, choroby, kalectwa czy pobytu w szpitalu przysługuje im odszkodowanie. 
Wszyscy wiedzą, że z posiadanie polisy na bycie jest wiele zalet, jednak ubezpieczenie na życie nie jest najtańszym ubezpieczeniem w własnym kraju. Dlaczego tak się dzieje? Wiele osób obawia się wysokiej składki. Niepotrzebnie. W ostatnim artykule pokażemy od czego ona zależy.
Większość ubezpieczycieli uzależnia wysokość składki od:
wieku ubezpieczonego (im wcześniej przystąpimy do ubezpieczenia, tym niższa składka)
okresu ubezpieczenia (czy jest toż polisa na całe życie, czy terminowa)

wysokości sumy ubezpieczenia (im większa suma, tym większa składka, a w razie zaistnienia szkody wyższe odszkodowanie)
wykonywany zawód
hobby – w przypadku uprawiania np. sportów ekstremalnych z pewnością konieczne będzie wykupienie zwyżki
stanu zdrowia (ubezpieczyciel przed podpisaniem umowy będzie wymagał od nas zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia)
częstotliwości opłacania składki (najkorzystniejsze jest opłacanie składki rocznej)
zakresu ubezpieczenia (czyli jakie zdarzenia są objęte odpowiedzialnością towarzystwa ubezpieczeniowego)
Ponieważ każde z towarzystw ubezpieczeniowych ma inne zasady naliczania składek, przed podpisaniem umowy na ubezpieczenie na życie koniecznie trzeba zapoznać się ze szczegółami oferty i z tzw. OWU czyli Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.